Unsere Veröffentlichungen

Buch – Monographie

 • Anonim Şirketlerde Şirketle İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil, Ankara 2005, Yetkin Yayınevi
 • Ticari Örf ve Adet Hukuku, Türkiye’de Geçerli Olan Ticari Örf, Adet ve Teamüller, 2001 İstanbul, Türkmen Kitabevi
 • Müfettişlik ve Uzmanlık, Kaymakamlık, Denetmenlik, Kontrolorlük, Adli, İdari Yargı Sınavlarına Hazırlık Kitabı ve Soru Bankası, 2000 İstanbul, Türkmen Kitabevi
 • Minderheitenschutz in Aktiengesellschaften, Viyana 1995 (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
 • Hukuk Sözlüğü, Almanca-Türkçe, Türkçe-Almanca, 1999 İstanbul, Beta Yayınevi

Artikel, die in nationalen juristischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden:

 • Avusturya Anonim Şirketler Hukukuna Göre Özel Denetçi, ÖNERİ, Ocak 1998, (M.Ü. Sos. Bilm. Der.) C. 2 S. 9, 169-175
 • Halka Açık Anonim Şirketlerde Azınlık Kavramı, Mar. Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1998 C. XIV S.2, 335-342
 • Anonim Şirketlerde Tali Yükümler, Mar. Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, 1999 C. XV S. 1, 347-373
 • Kira Depozitosuna Faiz Ödenir mi?, BATİDER Haziran 2000, C. XX S. 3, 41-59
 • Şirketler Hukukunda İbranın Hukuki Niteliği, Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. “Altın Hisse”sinin Avrupa Birliği Mevzuatına Uygunluğu Sorunu, Active, Bankacılık ve Finans Dergisi 2002, Yıl 5, Sayı 27, sahife 28 vd

Artikel, die in ausländischen Zeitschriften veröffentlicht wurden:

 • “Die Besonderheiten der Prokura in der Türkei”, in Recht der internationalen Wirtschaft, 7/2003, sh 526-531

Bereich für ausländische Bücher:

 • “Wettbewerbschutzrecht in der Türkei”, in Internationales Kartell- und Fusionskontrollverfahrensrecht – Handbuch für Wissenschaft und Praxis, Gieseking Verlag Bielefeld 2006, sh 820-839

Übersetzungen:

 • Neden Hala Ticaret Hukuku? Tacirler Hukukundan İşletme Hukukuna” (Çeviri), İstanbul Barosu Dergisi, 1999 Haziran, S 2., 328-348
 • Avukatlık Mesleği Zevk İçin Yapılmaz” (Çeviri), İstanbul Barosu Dergisi, 1999 Mart, Sayı 1., 166-168
 • Ticaret Hukukuyla İlgili İnşai Davalar” (Çeviri), Yargıtay Dergisi 2000, 26/3, sh 474-481

Zeitungsartikel:

 • Türk Telekom’da Hukuki Boyut, Finansal Forum, 8.12.2000
 • Rekabetin Korunması ve Piyasaya Hakim Durumun Kötüye Kullanımı, Dünya Gazetesi, 16.11.1998
 • Karşılıksız Çek Yeniden Dolandırıcılık mı Sayılacak? Yoksa Karşılıksız Para Basma mı?, Dünya Gazetesi, 15.11.2001
Nach oben scrollen