haberler

Süresiz nafaka konusu yakında çözülüyor mu?

Boşanmada bir eşin diğerine ödemesine karar verilen yoksulluk nafakasına çoğunlukla süresiz hükmedildiğinden, sona ermesi de kolay olmuyor. Meclis’teki yeni torba tasarıyla bu soruna çözüm getirilmesi bekleniyor. Evlilikler ya ölümle ya da boşanma ile biter. Ölümde sağ kalan eş diğerinin mirasçısı olur. Boşanmada ise kusur durumuna göre, eşit veya daha ağır kusurlu olan eş, eşit kusurlu […]

Aile şirketleri nasıl uzun ömürlü olabilir?

Aile şirketi kurucuları genelde şirketlerinin kendilerinden sonraki geleceği için endişe duyar. Mirasçılar arasında uyuşmazlıkları önlemek mümkün görünmese de, şirketin varlığını tehdit edecek düzeye gelmesini önleyici hukuki tedbir alınabilir Hissedarların sayısı bakımından anonim şirketleri iki gruba ayırıyoruz; kapalı, aile tipi anonim şirketler ve çok ortaklı anonim şirketler… Sermaye piyasası hukukunda ve terminolojisinde ise şirketler halka açık anonim şirketler […]

Karşılıksız çekte sınırlı sicil affı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi, karşılıksız çeke ‘sınırlı’ sicil affı getiriyor. Çünkü, Çek Kanunu’nda yer alan, mahkemenin verdiği çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı gibi yaptırımlar bu af kapsamında yer almıyor. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda […]

Sicil affı karşılıksız çekte neyi değiştirdi?

‘Karşılıksız çek yönünden ‘af’ sadece Risk Merkezi’ndeki sicili kapsamakta… Adli yönden sonuç doğurması için açıkça mahkemelerin vereceği adli para cezaları ve hapis cezalarının da af kapsamında olduğu belirtilmeliydi…’ Resmi Gazete’de 9 Kasım 2022’de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulamada, “Torba Kanun” olarak adlandırılan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına […]

Başa dön